Avvik

Klargjør avvikstyper før bruk

Administrator oppretter typer hendelser og hvem i bedriften som skal ha varsling ved opprettelse. Gå til «Valg – Innstillinger -Avvik», sett opp typer avvik og hvem som skal stå som ansvarlig for oppfølging. Nye typer avvik kan legges til ved behov.