Registrere avvik

Avvik kan registreres av alle med aktiv lisens på avviksmodulen.

Fyll ut skjema med dato og klokkeslett for hendelsen. Velg fra liste hvilken type avvik som registreres, fyll ut tittel og en beskrivelse av avviket. Dersom du ønsker det kan avviket knyttes til kunde og prosjekt.

Når du trykker «Registrer avvik» sendes e-post til den som er tildelt avviket. Denne personen må ha en aktiv lisens på avviksmodulen, og av sikkerhetshensyn må den tildelte brukeren logge seg inn i Timerabbit for å se avviket.

Legg inn kommentarer, forslag til løsninger, forebyggende og korrigerende tiltak, last opp bilder for dokumentasjon, og loggen på hver sak viser hva som er gjort av hvem.

Merk: For å avslutte et avvik, må saken lukkes både av melder og den som er tildelt saken.

Fra menyen kan du velge å se en oversikt over dine åpne saker, eller gå inn i arkivet for å se tidligere og lukkede saker.

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er Screenshot_2019-03-13-Timerabbit1-1024x433.png

Rediger tilgang

Du kan velge om hver enkelt bruker skal ha ha tilgang til å se alle avvik som er meldt. Dette er slått av som standard, og må aktiveres av administrator under «Valg og lisenser – Brukere» hvor du kan endre tilgang på hver bruker.

Dette bildet har en tom alt-tekst; dets filnavn er Screenshot_2019-03-13-Timerabbit3.png

Det vil bli sendt ut varsel på epost ved opprettelse og endring på avvik. Detter er slått på som standard, men kan deaktiveres gjennom innstillingene for avvik.

Utskrift/Rapporter

Du kan også få utskrift/pdf-rapporter av dine av dine registrerte avvik. Velg en registrering fra listen over åpne saker, og trykk «Eksporter til PDF», eller gå via «Arkiv». Sett opp filtrering slik som du ønsker det, og trykk «Hent saker». Da kan du huke av de sakene som du ønsker skal være med i utskriften/rapporten.