Overføre timer til faktura

Se en kort video som forklarer hvordan du overfører timer fra timeregistrering til faktura:

Før du kan overføre timer til faktura må du aktiverere «fakturerbare timer». Dette gjør du under innstillingene for timeregistrering. Samtidig må du også sette en standard sats for fakturerbare timer, og hvorvidt brukerne kan endre timesatsen på timene.

Ved registrering kan man da krysse av for om timeregistreringen skal faktureres.

I «Timer»-menyen på venstre side velger du «Overfør til faktura». Bruk filtreringen for å finne de timer som er merket med «skal faktureres» som du vil skal overføres til faktura. Du kan legge til timene til en eksisterende fakturakladd eller opprette ny. Fyll inn informasjon i feltene og trykk «opprett faktura».

Det er viktig at du har fylt inn riktig bedriftsinformasjon før du får opprettet faktura.