Ferie

Oppsett og innstillinger

Før du tar i bruk Ferie og fravær bør du se igjennom innstillingene som er satt for bl.a. antall feriedager for bedriften og ansatte, og foreta justeringer hvis nødvendig.

Du finner innstillinger under «Valg – Innstillinger» og fanen «Ferie».

Personen som er satt som Administrator i virksomheten vil få epost med informasjon om at det er opprettet en søknad om ferie. Om ønskelig kan denne varslingen deaktiveres under «Valg – Innstillinger – Varsling».

Antall feriedager

Antall feriedager for alle ansatte i bedriften er satt som standard til 25. Alle brukerne får da en feriesaldo på 25 feriedager. Admin kan overstyre dette hvis bedriften har andre betingelser.

Standard antall feriedager og antall virkedager for bedriften

Er det individuelle brukere som har andre betingelser kan admin sette en saldo for hver enkelt bruker som overstyrer standarden for bedriften f.eks for brukere over 60 år som har rett til en ekstra uke, eller ansatte som tiltrer etter 30. september som ikke har rett til full ferie.

Antall feridager per bruker

Antall arbeidsdager i en uke

Som standard er det satt at en arbeidsuke er 5 dager i Timerabbit. Dette kan overstyres av admin siden Ferieloven sier at alle dager som ikke er søndag eller helligdag er å regne som virkedag, dvs 6 dager i uken. Dvs at en feriefritid i utgangspunktet på 25 virkedager er 4 uker og 1 dag, men dette varierer fra bedrift til bedrift hvordan det praktiseres. Det er viktig å sette riktig antall arbeidsdager pr uke i henhold til bedriftens avtaler med de ansatte for å få riktig feriesaldo.

Overføring av feriedager

Du kan også overføre feriedager fra et år til et annet hvis din bedrift har avtale med de ansatte om dette. Maks tillatt overførte dager er 12 (2 uker) (Lov om ferie §7.3). I oversikten ser du hvor mange feriedager hver ansatt har brukt eller har tilgode.

Overfør ubrukte feriedager

Er det ekstraordinære hendelser som gjør at mer ferie enn 12 dager skal overføres til neste år (f.eks langtids sykdom eller permisjon), så oppdaterer du feriesaldoen på hver enkelt bruker det påfølgende år, eller ta kontakt med kundeservice.

Min ferie

Ansatte har også en oversikt over sin feriesaldo og søknader som viser antall feriedager tilgjengelig og brukt, samt en listevisning av de ulike feriesøknadene som brukeren har sendt. Fargen viser status; hvit – venter på behandling, grønn – godkjent, rød – ikke godkjent.

Ansatte søker om ferie ved å fylle inn til- og fradato i skjemaet «Søk om ferie», helg og helligdager blir trukket fra automatisk i beregning av antall feriedager. Hvis en ansatt søker om flere feriedager enn det som er tilgjengelig vil admin ikke kunne godkjenne søknaden. Admin må da øke antall feriedager tilgjengelig for den ansatte, eller slette søknaden. Du kan ikke søke om en sammenhengende periode over årsskiftet.

Ferieoversikt for bruker

Ferieplanlegger

Ferieplanleggeren viser en oversikt over de ansattes feriesøknader og du kan filtrere oversikten på de ulike statusene på søknadene.

Du kan også velge å få en kalendervisning hvor de ansattes feriesøknader er markert. Søknader som venter behandling er markert med grå farge, godkjente med grønn og avslåtte med rød. Sletter man en feriesøknad forsvinner den fra kalenderen.

Eksempel på kalendervisning av feriesøknader

Ferie og Timebank

Bruker ditt firma Timebank i Timerabbit vil godkjente ferier bli synkronisert med timebanken slik at du slipper å korrigere saldo for brukere som har tatt ut ferie. Ferie som er søkt og godkjent før en evt startdato i timebanken, vil ikke bli regnet med i timebanken. Søknader må da slettes og legges inn på ny.