Brukere og grupper

I Timerabbit er det to ulike roller: Bruker og Administrator

Administrator for kontoen har mulighet til å opprette nye brukere og, hvis ønskelig, fordele de i grupper.

Det kan være flere administratorer i en bedrift, og alle har tilgang til de samme funksjoner.

Administratorer har tilgang til å opprette nye brukere, aktivere/deaktivere lisenser på brukere, redigere hvilke ekstra tilganger de ulike brukerne skal ha hvis noen, og også sette brukere som ikke lenger jobber i bedriften til inaktiv status.

Opprett bruker

Administrator i bedriften legger til nye brukere i Timerabbit. På dashbordet gjøres det enten via snarveien «Legg til bruker» oppe på siden, eller via menyen på venstre side (nederst på mobil/tablet): «Valg og lisenser – Brukere og grupper».

Trykker du på knappen «Legg til bruker» kommer du til et skjema hvor du fyller inn informasjon om den ansatte, og velger hvilken rolle den ansatte skal ha. Fyll gjerne inn mobilnummer da passord blir sendt på sms. Skal den nye brukerne ha lisens må du gå inn på «Valg og lisenser – Lisenser» for å aktivere/kjøpe riktig lisens.

Grupper

De ansatte kan deles inn i grupper hvis ønskelig. En ansatt kan tilhøre flere grupper. Administrator oppretter grupper og styrer hvilke ansatte som skal i hvilken gruppe. Gruppeinndeling brukes til f.eks tilgangsstyring på prosjekter og sms-utsendelser.

Tilganger

Admin kan velge å gi enkelte brukere tilgang til på noen administratorrettigheter som f.eks oppretting av kunder og prosjekter, full oversikt over ferie og fravær m.m. Dette gjør du inne på «Brukere og grupper». Trykk på den blå knappen bak hver bruker for å redigere tilganger.

Inaktiv status

Admin kan velge å sette en bruker som deaktivert. Da vil brukeren tilknytning til firmaet fjernes og lisens deaktiveres.

Ved å sette en bruker til inaktiv/dekativert status vil ikke brukeren lenger ha tilgang til å føre timer i Timerabbit, men administrator kan fremdeles hente ut timelister/rapporter for brukeren.

Admin kan ved senere tidspunkt knytte brukeren til firmaet igjen uten å legge inn informasjonen på nytt.

Brukere

Brukere kan endre sin informasjon av type epost, telefonnummer og passord inne på sin profil etter innlogging. Har bruker blitt registrert med feil informasjon og ikke får logget inn tar du kontakt med kundeservice for videre hjelp.