Brukere og grupper

I Timerabbit er det to ulike roller: Bruker og Administrator

Det kan være flere administratorer i en bedrift, og alle har tilgang til de samme funksjoner.

Administrator for kontoen har mulighet til å opprette nye brukere og, hvis ønskelig, fordele de i grupper.

Administratorer kan aktivere/deaktivere bruker og redigere hvilke ekstra tilganger de ulike brukerne skal ha hvis noen.

Opprett bruker

Administrator i bedriften legger til nye brukere i Timerabbit. På dashbordet gjøres det enten via snarveien «Legg til bruker» oppe på siden, eller via menyen på venstre side (nederst på mobil/tablet): «Valg – Brukere og grupper».

Trykker du på knappen «Legg til bruker» kommer du til et skjema hvor du fyller inn informasjon om den ansatte. Sjekk at riktig informasjon blir fylt ut. Nye brukere vil få en epost og sms med videre instruksjoner om pålogging og passord. Legg til flere brukere i en operasjon ved å trykke på plusstegnet for å få opp ekstra linjer.

Er det ledige lisenser vil disse bli fordelt, er det ikke ledige lisenser vil det bli generert en bestilling til Timerabbit og faktura sendt ut.

Grupper

De ansatte kan deles inn i grupper hvis ønskelig. En ansatt kan tilhøre flere grupper. Administrator oppretter grupper og styrer hvilke ansatte som skal i hvilken gruppe. Gruppeinndeling brukes til f.eks tilgangsstyring på prosjekter og sms-utsendelser.

Tilganger

Admin kan velge å gi enkelte brukere tilgang til på noen administratorrettigheter som f.eks oppretting av kunder og prosjekter, full oversikt over ferie og fravær m.m. Dette gjør du inne på «Brukere og grupper». Trykk på den blå knappen bak hver bruker for å redigere tilganger. Her setter du også status «Administrator» eller «Bruker».

Det er også mulig å skjule enkelte menypunkt for spesifikke brukere. Dette kan brukes i tilfeller der ikke alle brukere bruker timebankfunksjonen o.l.

Under «Valg – Innstillinger – Skjul menypunkt» finner du en liste over brukerne. Trykk på knappene bak navnet på brukeren for å skjule spesifikke menypunkt. Det som er markert med farge er ikke synlig for denne brukeren. Du kan skjule visning av Timebank, Ferie & fravær, SMS, Kunder og Prosjekter.

Inaktiv status

Admin kan velge å sette en bruker som deaktivert. Da vil brukeren tilknytning til firmaet fjernes og lisens deaktiveres. «Valg – Brukere og grupper».

Ved å sette en bruker til inaktiv/deaktivert status vil ikke brukeren lenger ha tilgang til å føre timer i Timerabbit, men administrator kan fremdeles hente ut timelister/rapporter for brukeren.

Admin kan ved senere tidspunkt knytte brukeren til firmaet igjen uten å legge inn informasjonen på nytt.

Brukere

Brukere kan endre sin informasjon av type epost, telefonnummer og passord inne på sin profil etter innlogging. Har bruker blitt registrert med feil informasjon og ikke får logget inn tar du kontakt med kundeservice for videre hjelp.