1. Home
  2. Timeføring
  3. Godkjenning av timelister

Godkjenning av timelister

Dersom du ønsker full kontroll på timelistene kan du velge å aktivere godkjenning av timelister.

Når en administrator har godkjent en timeføring, merkes den som grønn, og den kan ikke lenger redigeres.

Dette valget aktiveres under Valg -> Innstillinger -> Timeføring.

Dette gjør du for å godkjenne timer:

  1. Gå til Timer -> Timelister, og hent ut aktuell timeliste
  2. Merk de timene du vil godkjenne
  3. Nederst på skjermen får du opp en knapp for godkjenning av timene
Sist oppdatert 18. august 2018

Relaterte artikler