Kostnader

Noter kostnader på timeføringer. Har du kostnader i forbindelse med en timeføring, f.eks parkering, bompenger e.l., kan du spesifisere dette når du registrerer timene. Du aktiverer funksjonen under «Innstillinger – Timeføring». Husk å lagre valget.

Når du har skrevet hva beløpet gjelder og selve beløpet trykker du «+»-tegnet til høyre for å få beløpet registrert på timeføringen. Du kan legge til flere kostnader på hver timeføring.

Ved utskrift av rapport, kan du også legge til «kostnader» som et filter.

Sist oppdatert 15. mai 2019

Relaterte artikler