Overtid

Legg inn ulike typer overtid som kan velges når man registrerer timer.

Under «Innstillinger – Timeføring» kan administrator sette betingelser for registrering av timer som overtid. Legg til de typer overtid som brukes av bedriften, så kan de ansatte velge fra liste når de registrerer timer.

Eksempelvis:

Sist oppdatert 20. februar 2019

Relaterte artikler