Pauser

Dersom man ønsker å registrere pauser på timeføringene kan dette aktiveres av administrator under Valg -> Innstillinger -> Timeføring.

Lengden på pausen registreres og trekkes i fra på den totale varigheten.

Eksempel: Fører du en time fra 08:00 – 16:00 (8 timer), med 30 minutter pause, så blir oppføringen lagret som 7,5 timer med 30 minutter pause.

Sist oppdatert 18. august 2018

Relaterte artikler