1. Home
  2. Personalliste
  3. Innstillinger for personallistemodul

Innstillinger for personallistemodul

Før bruk av Personalliste bør man se over innstillingene. Under «valg og lisenser – Innstillinger – Personalliste» har du flere muligheter til å sette regler som passer din bedrift.

 

Du velger om brukere kun skal bruke stemplingsur for å registrere timer, og om de skal ha mulighet til å redigere førte timer. Merk: Det er kun når de ansatte bruker stemplingsuret at personallisten blir fortløpende oppdatert med hvem som er på jobb. Redigering av innføringer i personallisten skal dokumenteres med hvem som har redigert og hvorfor.

For mer informasjon om hvilke bransjer som har føring av personalliste som et krav, se www.skatteetaten.no

Ønsker du at brukerne skal kunne stemple inn på ulike prosjekter og kunder velges dette også her.

Her velger du også om man skal kunne avgrense innstempling via stemplingsuret  geografisk til en gitt avstand fra en adresse. Hvis velger dette, må du definere en adresse og en maks avstand fra denne adressen som stemplingsuret tillater inn- og utstempling.

 

De siste valgene omhandler Onsite som du kan lese mer om her.

 

Sist oppdatert 18. februar 2019

Relaterte artikler