1. Home
  2. Personalliste
  3. Innstillinger for personalliste

Innstillinger for personalliste

Før bruk av Personalliste bør man se over innstillingene. Under «valg og lisenser – Innstillinger» får man flere valg. Velg » Personalliste» og se over valgene du har.

 

Du velger om brukere kun skal bruke stemplingsur for å registrere timer, og om de skal ha mulighet til å redigere førte timer (merk at dette kan være i strid med regelverket for din bransje).

Ønsker du at brukerne skal kunne stemple inn på ulike prosjekter og kunder velges dette også her.

Her velger du også om man skal kunne avgrense innstempling via stemplingsuret  geografisk til en gitt avstand fra en adresse. Hvis velger dette, må du definere en adresse og en maks avstand fra denne adressen som stemplingsuret tillater inn- og utstempling.

De siste valgene omhandler Onsite som du kan lese mer om her.

 

Sist oppdatert 14. januar 2019

Relaterte artikler