1. Home
  2. Timeføring
  3. Registrere timer

Registrere timer

Se en kort innførings-video om hvordan du registrerer timer i Timerabbit.

 

Når du skal registere timer kan du velge snarveien på dashbordet, eller benytte menyen på venstre side. Dagens dato er satt som standard for timeregistrering, velg annen dato ved behov. Du kan fylle ut klokkeslett (til og fra), samt lengde på evt pause, og timer vil beregnes automatisk, eller sett inn antall timer og minutter selv.

Timeføringen kan registreres på kunde og/eller prosjekt, du kan legge til ekstra informasjon om evt tillegg som f.eks overtid, tilgjengelighetstid, kilometer, og du kan også legge til bilder.

Administrator kan velge hvilken informasjon som kan legges til på timeføringene, begrense timeføring tilbake i tid, samt sette standarder for ulike tillegg. Dette gjøres under «Valg og lisenser – Innstillinger- Timeføring».

 

 

 

Sist oppdatert 20. februar 2019

Relaterte artikler

Leave a Comment