Kjøp og administrering av lisenser

Etter endt prøveperiode vil det automatisk bli opprettet et abonnement med 12 mnd fakturaavtale. Dette i henhold til avtalevilkår du aksepterer ved å starte prøveperiode. Du kan reservere deg mot dette inne i Timerabbit før prøvetiden har gått ut. Lisenser betales på forskudd for 12 mnd og refunderes ikke.

Trykk på lenken under det blå feltet hvis du IKKE ønsker å starte abonnement.

Etter prøveperioden

Abonnement vil bli opprettet basert på det antall brukere du har lagt til i bedriften, dvs om du har lagt til fire brukere i pøveperioden vil det bli opprettet fire lisenser og faktura på tilsvarende blir sendt ut.

Bedriften vil få en «lisens-pool» som viser hvor mange lisenser bedriften har totalt, og hvor mange som er i bruk for øyeblikket. Går du via «Valg – Abonnement» ser du en oversikt over status på lisenser og dato for når abonnementet blir automatisk fornyet (hovedforfallsdato).

Du vil også her under fanen «Kjøp» få en oversikt over tidligere bestillinger og kjøp, samt en estimert pris på fornyelse av abonnementet basert på antall lisenser som er aktive. Ved å aktivere/deaktivere brukere og eventuelle tillegg vil prisen justeres.

Ønsker du å deaktivere hele bedriften før fornyelse har du en knapp under fanen «Deaktivere» som stenger tilgangen for hele bedriften og alle ansatte.

Legge til ansatte som brukere av Timerabbit

Kommer det til flere ansatte i løpet av året, eller om det er utskiftninger av ansatte så gjør du endringer under menyen «Valg – Brukere og grupper».

Her ser du en liste over hvilke ansatte som er aktive/deaktiverte brukere av Timerabbit, og du kan legge til nye brukere.

Trykk «Legg til bruker»

Fyll inn skjemaet og trykk «Bekreft bestilling og legg til brukere».

Hver ansatt må registreres med egen epostadresse, da denne benyttes til innlogging. Registrer også gjerne eget telefonnummer. Hvis du prøver å registrere flere brukere med samme epostadresse vil det ikke bli opprettet nye brukere.

Hvis din bedrift har ledige lisenser når du legger til nye brukere vil disse bli benyttet først uten at bedriften blir fakturert. Har du ikke flere lisenser tilgjengelig vil det bli sendt en bestilling på ny(e) lisens(er) og faktura vil bli generert. Fakturabeløpet for nye lisenser blir beregnet frem til hovedforfallsdato for bedriften.

Husk at hvis du har utskiftninger av ansatte og ikke trenger flere lisenser, så må du først deaktivere brukere slik at du frigjør lisenser til de nyansatte.

Du deaktiverer ansatte ved å trykke på den røde knappen for hver ansatt, og en lisens vil bli frigjort. Reaktivering gjør du ved å trykke på den blå knappen bak en deaktivert bruker. Aktiverer du en tidligere bruker uten at det er ledig lisens, vil det bli generert et kjøp som du må bekrefte.