Import av kundelister

Du kan importere lister over kunder til Timerabbit direkte fra en CSV-fil (komma-separert fil). Merk: Dette gjelder ikke for deg som har aktivert synkronisering av kunder med f.eks Tripletex, Conta eller andre.

Har du kundelisten i Excelformat, kan du lagre den som en CSV-fil og bruke den til import. Når du skal lagre Excellisten i et CSV er det viktig at du velger riktig format: CSV (Semikolondelt) (*.csv) og UTF-8-standard..

En CSV-fil kan bruke komma og semikolon som skilletegn, men semikolon er satt som standard i Timerabbit (kan endres).

Før du kan importere må CSV-filen være satt opp med kolonner i følgende rekkefølge:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Land (blir satt til Norge hvis tomt)
 • Telefon
 • E-post
 • Nettsted
 • Kontaktperson
 • Mobil
 • E-post (til kontaktperson)
 • Tittel (til kontaktperson)

Du trenger ikke å fylle ut alle feltene, men antall kolonner må være riktig.

Hvis f.eks nettadresse ikke er viktig for deg, kan kolonnen være blank, men det må våre en kolonne i skjemaet.

Du kan benytte mal som du laster ned fra Timerabbit hvor du fyller inn egne data.

Når du har filen klar velger du «Bla igjennom», velger riktig fil, sjekker at type skilletegn er riktig (semikolon, komma) og trykker «Importer CSV-fil». Viktig at filern er lagret i UTF-8-format.

Da vil du få en liste over kundene dine hvor du har mulighet til å redigere feltene hvis det skulle være feil.

Når du har sjekket at alt ser riktig ut, trykker du «Fullfør import av kunder». Du får en oversikt over hva som er importert, og kundene er nå registrert i Timerabbit.