Prosjekter

Opprett prosjekter

Velg «Nytt prosjekt» fra menyen. Du får da opp et enkelt skjema hvor du fyller ut (evt) kunde, navn på prosjektet og gir det et nummer. Trykk «Opprett prosjekt» for å gå videre.

På neste bilde kan du redigere informasjonen, og legge inn notater som angår prosjektet. Du kan også gå til timelistemenyen og hente ut lister for gjeldende prosjekt.

Aministrator har alltid tilgang til å opprette og redigere prosjekter, og kan styre de ansattes tilgang til samme funksjon. Gå til «Valg og lisenser – Brukere og grupper», og rediger hvilke tilganger de enkelte brukerne skal ha.

Utvidet funksjonalitet

Ved å kjøpe lisens for modulen «Prosjekt» får du utvidet funksjonalitet på prosjektene dine; du kan opprette underprosjekter, sette timebudsjett, laste opp dokumenter og regulere tilgang.