Lisenser

Kjøp av lisenser etter endt prøveperiode kan gjøres ved å inngå fakturaavtale.

Vi fakturerer for 12 mnd perioder. Kjøpte lisenser refunderes ikke.

Du kan legge inn en bestilling inne i Timerabbit. Logg deg inn og gå til «Valg og lisenser – Lisenser». Der velger du hvilke lisenser som du ønsker å bestille for hvilke brukere, fyller ut nødvendig bedriftsinformasjon i skjemaet og bekrefter kjøpet.

Lisensene blir aktivert og du vil motta en faktura fra Timerabbit enten via epost eller EHF.

Alle brukere av Timerabbbit må ha en aktiv lisens for å få tilgang til tjenestene, både de som er administratorer og vanlige brukere. Selv om man som administrator ikke skal føre timer selv, bare ha kontroll på de ansattes, så må det være en aktiv lisens for å få tilgang.

Nye brukere

Nye brukere legges til fra menyen under «Brukere og grupper».

Hvis en ny ansatt kommer til må administrator logge seg inn i Timerabbit, legge en lisens for den nye brukeren i handlekurven og bekrefte handelen for å aktivere tilgang for brukeren.

Nye lisenser for bedrifter med fakturavatale gjelder frem til hovedforfallsdato for bedriften.

Aktivering og deaktivering

Hvis du ikke ønsker at lisensen til en ansatt skal være aktiv neste måned, kanskje i forbindelse med sesongarbeid, deaktiverer du lisensen på brukeren. Når brukeren kommer tilbake til bedriften aktiverer du lisensen igjen.

Ta kontakt med oss på kundeservice ( tlf 94086707 ) for nærmere detaljer og avtale. Ingen oppstartsavgift. Avtalen fornyes ikke automatisk, kundeservice tar kontakt med bedriften og avklarer evt ny fakturaperiode.