Mannskapsliste

Informasjon om brukerne

Mannskapslisten gir oversikt over hvem som er stemplet inn på hvilket prosjekt. Lisensen kjøpes for et firma, og de ansatte må ha lisens på Timeføring for å kunne registreres på mannskapslisten.

Når du har aktiv lisens på Mannskapsliste, går du inn i «Valg og lisenser – Innstillinger – Ansatte» og registrerer brukerne med nødvendig informasjon som fødselsnummer og HMS-kortnummer. Utløpsdato på HMS-kort fylles også inn.

Eksempel ansattliste

Prosjekter

Informasjon om prosjektene – adresse, navn på byggherre osv – legger du inn når du oppretter eller redigerer prosjekt.

Eksempel prosjekt

Har firmaet aktiv lisens på Mannskapsliste, man velge prosjekt/kunde ved innstempling. Mannskapslisten vil da oppdateres med registrerte tidspunkt for inn/utstempling, og alle ansatte har tilgang til å vise dagens liste over stemplinger ved evt kontroll. Administrator har tilgang til å hente frem lister for datoer tilbake i tid.

De ansatte stempler seg inn via Timerabbit-appen på sin mobil eller nettbrett.

Geolokasjon

Eksempel Geolokasjon

For en bedre oversikt kan du sette opp geolokasjon for hvert enkelt prosjekt. Det innebærer at de ansatte ikke kan stemple seg inn på en arbeidsplass før de er innen for en gitt avstand fra oppgitt adresse.

Det er ingen sporing av hvor brukerne befinner seg eller har vært, kun posisjonssjekk for å se om de er innen oppgitt område for inn- og utstempling.