Grunnleggende informasjon

Personalliste aktiveres under «Valg – Abonnement – Tillegg». Personalliste er inkludert i prisen for timeregistrering. Lisensen gjelder for alle ansatte i firmaet.

Når de ansatte bruker stemplingsuret for å registrere arbeidstid, vil alle inn-og utstemplinger bli løpende oppdatert og man får en oversikt over hvem som er på jobb. Denne listen kan fremvises, skrives ut eller sendes elektronisk ved behov.

Se mer informasjon om