Grunnleggende informasjon

For å kunne bruke personallisten må firmaet kjøpe lisens for Personalliste i tillegg til Timer. Dette gjøres under «Valg og lisenser – Lisenser». Lisensen gjelder for alle ansatte i firmaet.

Når de ansatte bruker stemplingsuret for å registrere arbeidstid, vil alle inn-og utstemplinger bli løpende oppdatert og man får en oversikt over hvem som er på jobb. Denne listen kan fremvises, skrives ut eller sendes elektronisk ved behov.

Se mer informasjon om