Stemplingsur

Personalliste er et tilleggs om aktiveres og når det er aktivert får man en oppdatert liste over hvem som er stemplet inn på arbeidsplassen til enhver tid.

Innstempling

Det er mulighet for å sette begrensninger for hvor langt unna arbeidsplassen man kan være før man stempler seg inn, gå inn på «Innstillinger – Timer – Stemplingsur» og sett betingelser der.

Ansatte-info

Personalliste skal inneholde visse opplysninger om de ansatte (jmf bokføringsloven §3a), dette legger du inn under «Innstillinger – Ansatte». Denne fanen vises kun når tillegget «Personalliste» eller en type lønnseksport er aktivert.

Personallisten kan fremvises ved eventuell kontroll, sendes via e-post, eller skrives ut.

Med stemplingsuret kan brukerne stemple inn og ut direkte på mobilen.

Når man stempler seg ut blir arbeidstiden registrert som en timeføring.

Velge kunder og prosjekter

Velg under innstillinger om brukerne skal kunne ha mulighet til å stemple inn og ut på prosjekter og kunder.

Fast stemplingsur

Om du ønsker at brukerne skal stemple inn på en fastmontert enhet på arbeidsplassen, i stedet for på mobilen, kan dette gjøres med Onsite.