Oppgaver

Med Prosjektmodulen får du også muligheten til å opprette og delegere oppgaver. Disse oppgavene kan knyttes mot kunde/prosjekt/underprosjekt hvis ønskelig, men det er ikke påkrevd.

Som standard er det Administrator som kan opprette og delegere oppgaver. Admin kan også gi samme tilgang til andre brukere ved behov.

Ny oppgave

Velg «Oppgaver » fra menyen. Har du oppgaver som er delegert til deg, eller er satt uten mottaker, vil du få en oversikt over disse. Du kan også søke etter oppgaver filtrert på f.eks kunde/prosjekt/underprosjekt, samt hente en oversikt over fullførte oppgaver.

Velg «Ny oppgave» (blå knapp), gi oppgaven en tittel, velg dato, tildel til riktig bruker, knytt til kunde/prosjekt hvis ønskelig, og skriv inn en beskrivelse av oppgaven.

Oppgaven vil legge seg i listen til den som har fått den tildelt.

Fullfør oppgaven

For å markere en oppgave som fullført, trykk i sirkelen ved oppgavetittelen. Fullførte oppgaver kan hentes opp og aktiveres igjen.

Timeregistrering på oppgave

Du kan registrere timer på en oppgave, og hente ut timelister for de spesifikke oppgavene.

For oppgaver som er ført på kunder og prosjekter må du først velge dette. Oppgaver uten kunde/prosjekt kan velges direkte.

Når du har registrert timer på en oppgave vil det vises totalt antall timer når du går inn på oppgaven. Du kan også filterere timelister på de ulike oppgavene.