Kostnader og kilometer

Noter kostnader på timeføringer. Har du kostnader i forbindelse med en timeføring, f.eks parkering, bompenger e.l., kan du spesifisere dette når du registrerer timene. Du aktiverer funksjonen under «Innstillinger – Timeføring». Husk å lagre valget.

Når du har skrevet hva beløpet gjelder og selve beløpet trykker du «+»-tegnet til høyre for å få beløpet registrert på timeføringen. Du kan legge til flere kostnader på hver timeføring.

Ved utskrift av rapport, kan du også legge til «kostnader» som et filter.

I tillegg kan du aktivere mulighet for å føre opp antall kilometer kjørt. Denne funksjonen slår du på under «Instillinger – Timeføring».