Kostnader og kilometer

Har du kostnader i forbindelse med en timeregistrering, f.eks parkering, bompenger e.l., kan du spesifisere dette når du registrerer timene. Du aktiverer funksjonen under «Innstillinger – Timer». Husk å lagre valget.

Når du har skrevet hva beløpet gjelder og selve beløpet trykker du «+»-tegnet til høyre for å få beløpet registrert. Du kan legge til flere kostnader på hver timeregistrering.

Ved utskrift av rapport, kan du også legge til «kostnader» som et filter.

I tillegg kan du aktivere mulighet for å føre opp antall kilometer kjørt. Fyll inn antall kilometer kjørt i forbindelse med timeføringen. Bruk kun tall (f.eks 10 eller 8,5). Kilometer blir summert på rapporter hvis du velger det. Denne funksjonen slår du på under «Instillinger – Timer».