Materialforbruk

Aktiver muligheten for registrering av materialforbruk under «Innstillinger – Timer – Materialforbruk.»

Her oppretter du de typer materialer og type enheter som er aktuelle å notere på en timeregistrering.

Noen typer enheter er satt på forhånd, men du kan legge til egendefinerte.

Når du fører timer vil du da få egne felter i timeskjemaet for registrering av type materiale og antall enheter.