Merk timeregistreringer som "skal faktureres"/"fakturert"

Før du kan merke timer som «fakturert» eller «skal faktureres» må du aktiverere «Fakturerbare timer». Dette gjør du under innstillingene for timeregistrering. Samtidig må du også sette en standard sats for fakturerbare timer, og hvorvidt brukerne kan endre timesatsen på timene.

Oversikt pr kunde

Vil du se oversikt over status på timer for en spesifikk kunde, går du inn på «Kunder», velg riktig kunde og trykk på fanen «Timelister». Velg tidsperiode og få en oversikt over timeregistreringer for denne kunden. Du kan også velge timeregistreringer for en spesifikk bruker eller prosjekt.

Trykk «Hent timer» og du får en liste med timeregistreringer som matcher kriteriene satt i søket. Merk av de aktuelle timene.

Nederst på skjermen har du tre bokser hvor du velger om de markerte timene skal settes som «fakturerbare», «fakturerte» eller «ikke fakturerbare».

Det vil da komme en tekst på hver timeregistrering som viser status.

Bruk filtrering

Når du henter ut timelister har du flere muligheter til å filtrere resultatene. Velg å få timer for alle kunder og prosjekter, alle brukere for en bestemt periode, eller avgrens søket for bedre oversikt.

Går du inn via Kunderegisteret er «Kunde» allerede valgt, mens du må selv velge dette hvis du går via «Timelister» fra menyen.