Overtid

Administrator kan velge om det skal være mulig å føre timeregistreringen som overtid, denne funksjonen slår man av og på under innstillinger for Timer.

Det er ikke automatisk beregning av overtid i Timerabbit, timer føres manuelt og registreres med riktig overtidstype.

Under «Innstillinger – Timer – Overtid» setter administrator  standarder for registrering av timer som overtid. Legg til de typer overtid som brukes av bedriften, så kan de ansatte velge fra liste når de registrerer timer.

Eksempelvis: