Overtid

Administrator kan velge om det skal være mulig å føre timerregistreringen som overtid, denne funksjonen slår man av og på under innstillinger for Timer.

Under «Innstillinger – Timer – Overtid» setter administrator  standarder for registrering av timer som overtid. Legg til de typer overtid som brukes av bedriften, så kan de ansatte velge fra liste når de registrerer timer.

Eksempelvis: