Registrere tillegg

For å kunne registrere timer med tillegg, som f.eks helgetillegg, kveldstillegg osv, må du først aktivere funksjonen under «Valg og lisenser – Innstillinger».

Der definerer du de ulike typene tillegg som bedriften bruker og som skal velges når du fører timer.

Bruk gjerne samme betegnelse på tilleggene som du bruker i regnskapsprogrammet.

Timeregistreringsskjemaet vil da få et nytt felt hvor type tillegg velges fra en liste.

Skal du ha betalt for timer med en type tillegg så føres dette som en egen timeregistrering hvor du fører inn hvor mange timer som skal registreres med dette spesifikke tillegget, enten ved å taste inn antall timer eller klokkeslett fra-til.

Du kan hente ut lister over timer ført med de spesifikke tilleggene under «Timelister». Velg filtrering som passer for deg.