Stoppeklokke

Stoppeklokkefunksjonen lar deg opprette timeregistreringer med nøyaktig tidsforbruk.

Skru på funksjonen ved å trykke på «skru på stoppeklokke»

Øverst på skjermen får du da opp stoppeklokka.

Her kan du notere hva du jobber med og starte klokka. Når du er ferdig stopper du klokka, og du kan så velge å lagre en timeregistrering på dette grunnlaget. Da kommer du til det vanlige timeregistreringsskjemaet. Her kan du hvis ønskelig fylle inn mer informasjon.

Hvis du ikke fullfører timeregistreringen med det samme, får du en liste over de siste oppføringene gjort med stoppeklokka ved å trykke på symbolet øverst på skjermen.

Stoppeklokke og stemplingsur er ulike funksjoner. Les mer om bruk av stemplingsur her.