Tagger

Tagger er stikkord eller merkelapper du kan knytte til en timeregistrering for å enklere filtrere timelistene senere.

Eksempelvis kan tagger:

  • Beskrive hva slags type arbeid du har utført
  • Beskrive hva slags oppgave du har jobbet med

Du bestemmer selv hva slags tagger du vil bruke.

Under timelister kan du hente ut timer filtrert på tagger, hvis du eksempelvis vil hente ut alle timer merket med #regnskap.

Registrer time med tagger

Timelister

Når du skal hente ut timeliste kan du velge å filtrere dem på tagger, for eksempel bare å hente ut timer merket med «møter»:

For at en tag skal bli lagret må du registrere en time hvor du lager en ny tag (du kan lage flere på samme timeføring) og lagre/registrere timen. Det er ikke anledning til å redigere eller slette tagger.