Tilgjengelighetstid

Dette punktet er aktuelt for bedrifter i transportbransjen. Såkalt tilgjenglighetstid skal ikke regnes inn under arbeidstiden. Eksempler på tilgjengelighetstid er  bl.a.:

  • Reisetid med ferje eller tog når kjøretøyet er ombord i ferja eller toget
  • Ventetid ved grenser
  • Ventetid som følge av trafikkforbud (for eksempel helgeforbud og nattforbud i Tyskland)
  • Opphold ved siden av føreren eller i køye når det er to sjåfører i samme kjøretøy, selv om kjøretøyet er i bevegelse

(Kilde: vegvesen.no)

Administrator kan aktivere muligheten for å fylle inn tilgjenglighetstid under «Valg og lisenser – Innstillinger – Timer». Du vil da få et eget felt for tilgjengelighetstid når du registrerer timer.