Godkjenne timelister

Dersom du ønsker bedre kontroll på timelistene kan du velge å aktivere godkjenning av timer.

Når en administrator har godkjent en timeregistrering, merkes den som grønn, og den kan ikke lenger redigeres av brukeren. Admin kan imidlertid fortsatt redigere oppføringen.

Dette valget aktiveres under Valg -> Innstillinger -> Timer.

Dette gjør du for å godkjenne timer:

  1. Gå til Timer -> Timelister, og hent ut aktuell timeliste
  2. Merk de timene du vil godkjenne
  3. Nederst på skjermen får du opp en knapp for godkjenning av timene