Onsite

Timerabbit Onsite er en løsning hvor du har en stasjonær enhet for inn- og utstempling på arbeidsplassen. Dette kan være et nettbrett eller en PC/Mac som alle har tilgang til.

For å kunne stemple inn via Onsite må admin aktivere tjenesten under «Innstillinger – Timer – Stemplingsur». Der kan du også sette mulighet til å begrense innstempling til kun å være mulig via Onsite.

Innlogging/Innstempling skjer på https://onsite.timerabbit.net

Før første gangs bruk av Onsite får brukerne et valg i appen om å generere en kode på dashbordet. Denne ID-koden er unik for brukeren og brukes kun til å logge inn i Onsite. Det er ikke nødvendig å generere ny kode for hver gang man logger inn.

Etter å ha tastet ID-kode vil man få et skjermbilde som viser firmatilknytning og brukernavn. Ved å trykke «stemple inn» blir stemplingsuret aktivert og timeregistrering begynner. For å stemple ut taster man inn koden på nytt og velger «stemple ut». Arbeidstiden blir da overført til systemet som en timeregistrering.