Pauser

Dersom man ønsker å notere pauser på timeregistreringen aktiveres dette av administrator under Valg -> Innstillinger -> Timer.

Du kan velge å sette opp automatisk pauseregistrering slik at på timeregistreringer som overskrider x antall timer fylles x antall minutter pause automatisk inn. Fungerer også med stemplingsuret.

Eksempel:

Hvis du ikke aktiverer automatisk pause-registrering, fyller du inn antall minutter pause i eget felt på timeregistreringen. Eksempelvis fyller du ut arbeidstid fra 09-17 og 30 min pause, blir oppføringen lagret som 7,5 t med 30 min pause.