Registrere timer

Timerabbit skal være raskt å lære seg og bruke. I utgangspunktet er det slått av en del funksjoner og felt på timeregistreringen som man kan aktivere ved behov.

Du finner informasjon om tilleggsfunksjoner på denne siden.

Våre medarbeidere på kundeservice hjelper deg gjerne med å tilrettelegge oppsettet slik at det passer for deg.

Se en kort innførings-video om hvordan du registrerer timer i Timerabbit.

Når du skal registere timer kan du velge snarveien på dashbordet, eller benytte menyen på venstre side (nederst på appen). Dagens dato er satt som standard.

Du kan fylle ut klokkeslett (til og fra), og timer vil beregnes automatisk, eller sett inn antall timer og minutter selv. Pauser kan registreres manuelt hvis dette er aktivert, eller du kan sette opp regel for automatisk utfylling av pausetid.

Timeregistreringen kan føres på kunde og/eller prosjekt, men det er ikke et krav og dette feltet kan deaktiveres. Ved behov kan timene settes som fakturerbare.

Hurtigregistrering

(Dette skjemaet er foreløbig optimalisert for bruk på PC/Mac)

Velg «Dag» eller «Uke» for raskt å fylle ut en timeregistrering. Dette er en kjapp måte å registrere timer for en dag eller for en hel uke.

Du kan registrere flere timeføringer på en dag ved å duplisere linjer, f.eks hvis du har dager hvor flere typer overtid blir skal føres, kan du føre alt her i en operasjon.

Stemplingsur

Alle med lisens på Timerabbit kan også bruke stemplingsuret for å registrere timer.

Man kan stemple seg inn og ut direkte på mobilen, nettbrettet eller datamaskin, og når man stempler seg ut blir arbeidstiden registrert som en timeregistrering. Du kan stemple deg inn på en enhet og stemple deg ut på en annen, alt etter som det passer.

Du aktiverer stemplingsuret under «Valg – Innstillinger – Timer – Stemplingsur»:

Ekstra Informasjon

Ekstra informasjon om evt tillegg som f.eks tilgjengelighetstid, kostnader, kilometer, bilder kan legges til timeregistreringen. Gå inn på «Valg – Innstillinger» for å se hvilke typer informasjon du kan aktivere på timeregistreringen.

Administrator kan også sette begrensning for å registrere tilbake i tid, samt sette standarder for ulike tillegg, f.eks overtid og timespris som grunnlag for fakturering.

Gå inn på «Valg og lisenser – Innstillinger -Timer» for å se gjennom og konfigurere oppsett av timeregistreringer.