Tripletex – eksport av timer

Dersom du benytter Tripletex for lønnskjøring, kan du hente ut timer fra Timerabbit for overføring direkte til lønnssystem.

Slik tar du i bruk utvidelsen med Tripletex

1. Aktiver lisens

Gå til «Valg og lisenser – Abonnement» og aktiver tillegget «Tripletex».

2. Legg inn lønnsarter

For at overføringen skal bli korrekt, må du legge inn samme lønnsarter i Timerabbit som ligger i Tripletex.

Gå til «Valg og lisenser», «Innstillinger», «Lønn» og «Lønnsarter»:

Lønnsarter består av en ID og et navn, disse henter du fra lønnsprogrammet ditt.

Innstillinger

  • Du kan sette en standard lønnsarter for timeføringer.
  • Du kan velge om brukere selv skal kunne sette lønnsart når de registrerer timer, eller om dette skal være forhåndsdefinert og låst.

3. Legg inn ansattnummer

For å kunne eksportere timer til Tripletex må du legge inn ansattnummer på alle brukere det skal kjøres lønn for.

Gå til «Valg og lisenser», «Innstillinger», «Lønn» og «Ansattnummer»:

Ansattnummeret henter du fra Tripletex.

4. Eksporter timeliste i Tripletex-format

Når både lønnsarter og ansattnummer er lagt inn, kan timer registreres med korrekt lønnsart.

Når du ønsker å hente ut timeliste i Tripletex-format, går du til «Timer» og «Timelister» og henter ut timene for rett periode med de filtrene du ønsker.

Nederst under «Eksporter timeliste» finner du valget «Tripletex». Trykk så på «Eksporter timeliste» for å laste ned filen.