Visma Lønn

Dersom du benytter Visma Lønn for lønnskjøring, kan du hente ut timer fra Timerabbit for overføring direkte til lønnssystem.

Merk: denne utvidelsen kan også brukes opp mot andre lønnsystem som støtter formatet til Visma Lønn. Ta kontakt om du er usikker.

Slik tar du i bruk utvidelsen med Visma Lønn

1. Aktiver lisens

Gå til «Valg og lisenser» og «Lisenser» og bestill lisensen «Visma Lønn».

2. Legg inn lønnsarter

For at overføringen skal bli korrekt, må du legge inn samme lønnsarter i Timerabbit som ligger i Visma Lønn.

Gå til «Valg og lisenser», «Innstillinger», «Lønn» og «Lønnsarter»:

Lønnsarter består av en ID og et navn, disse henter du fra lønnsprogrammet ditt.

Innstillinger

  • Du kan sette en standard lønnsarter for timeføringer.
  • Du kan velge om brukere selv skal kunne sette lønnsart når de registrerer timer, eller om dette skal være forhåndsdefinert og låst.

3. Legg inn ansattnummer

For å kunne eksportere timer til Visma Lønn må du legge inn ansattnummer på alle brukere det skal kjøres lønn for.

Gå til «Valg og lisenser», «Innstillinger», «Lønn» og «Ansattnummer»:

Ansattnummeret henter du fra Visma Lønn.

4. Eksporter timeliste i Visma Lønn-format

Når både lønnsarter og ansattnummer er lagt inn, kan timer registreres med korrekt lønnsart.

Når du ønsker å hente ut timeliste i Visma Lønn-format, går du til «Timer» og «Timelister» og henter ut timene for rett periode med de filtrene du ønsker.

Nederst under «Eksporter timeliste» finner du valget «Visma Lønn». Trykk så på «Eksporter timeliste» for å laste ned filen.