Ferie og fravær

Definer fraværstyper

Som standard ligger det inne to typer fravær: «Egenmelding» og «Sykt barn». Administrator i firmaet kan legge til fraværstyper som er relevante for firmaet. Når de ansatte registrerer fravær, velger de enkelt fraværstype fra menyen.

Fraværstyper legges til under «Valg og lisenser – Innstillinger – Ferie & fravær».

Registrere fravær

Velg «Mitt fravær» fra menyen, trykk på den blå knappen «Registrer fravær», og fyll ut skjemaet med de aktuelle tidspunktene for fraværet. Velg dato og tast inn klokkeslett, eller kryss av for «Hel dag / dager» for å registrere ditt fravær. Velg type (Egenmelding står som standard), legg igjen en kommentar (valgfritt), og trykk på den blå knappen nederst for å registrere fraværet. Administrator vil da få en e-post med varsling.

Alle har en oversikt over sine meldte fravær og de er fargekodet etter hvorvidt de er godkjent/avslått av administrator eller venter på godkjenning.

Søk om ferie

Velg «Min ferie» fra menyen. Du får en oversikt over dine innsendte ferieønsker, med oversikt over hvilke som er godkjent/avslått og hvilke som venter på godkjenning.

Trykk på «Søk ferie» for å levere ny feriesøknad. Velg dato fra og til, og trykk på den blå knappen for å sende. Administrator vil få varsling på e-post. Blir søknaden godkjent/avslått får bruker varsel om dette.

Godkjenne fravær og ferie

Administrator får varsling på e-post om alle innsendte fraværsregistringer og ferieønsker. Ved å gå inn gå «Fraværsoversikt» i menyen får admin oversikt over alle registrerte fravær som venter på godkjenning. For å godkjenne et fravær, velg den aktuelle registreringen, se igjennom informasjonen og velg om den skal godkjennes eller ikke. Godkjenn eller avslå med en ekstra bekreftelse.

Under «Ferieplanlegger» får admin opp oversikt over alle ferieønsker. Samme prosedyre følges som for fraværshåndtering.