Prosjekt

Tillegget «Prosjekt» gir deg flere muligheter til å ha oversikt og kontroll på dine prosjekter. Du kan opprette underprosjekt, sette timebudsjett, egne timepriser for de ulike prosjektene og styre hvem som skal ha tilgang til å føre timer på hvilket prosjekt.

«Prosjekt» aktiveres for bedriften under «Valg – Abonnement», og er en utvidelse av funksjonaliteten på prosjekter som er standard i Timerabbit. (Uten tillegget aktivert kan du fortsatt opprette og registrere timer på kunder og prosjekter, men er uten mulighet til underprosjekt og timebudsjett.)

Ansatte med status som «Bruker» har i utgangspunktet ikke mulighet til å opprette eller redigere prosjekter og kunder, men dette kan overstyres av administrator for bedriften via innstillinger for brukere og grupper.

Med Prosjekt aktivert kan du også legge inn start- og sluttdato for prosjektet, samt angi hvem som står som ansvarlig for prosjektet, enten en ansatt eller ekstern.

Ansatte/vanlig brukere kan også laste opp og lese dokumenter som er lagt til på de prosjekter de har blitt gitt tilgang til.

Under finner du mer informasjon og beskrivelse av de ulike mulighetene du får med Prosjekt: