Underprosjekt og timebudsjett

«Prosjekt » aktiveres under «Valg – Abonnement» og er en utvidelse av standard funksjonalitet på prosjekter. (Uten dette aktivert kan du fortsatt opprette og registrere timer på kunder og prosjekter, men er uten mulighet til underprosjekt og timebudsjett.)

Ansatte med status som «Bruker» har i utgangspunktet ikke mulighet til å opprette prosjekter og kunder, men dette kan overstyres av administrator for bedriften via innstillinger for brukere og grupper.

Med Prosjekt aktivert kan du også legge inn start- og sluttdato for prosjektet, samt notere hvem som står som ansvarlig.

Underprosjekter

Underprosjekt kan opprettes på alle aktive prosjekter. Hvis du ønsker å opprette et underprosjekt, velger du «Nytt prosjekt», og velger hvilket av de eksisterende prosjektene det skal være et underprosjekt av.

Du kan også opprette et underprosjekt direkte når du er inne og redigerer hovedprosjektet.

Har du prosjekter uten spesifisert kunde går du rett til «underprosjekt av»-feltet, da kan du velge blant prosjektene som ikke har kunde. Velger du først kunde, så får du velge blant alle prosjektene. Et underprosjekt kan knyttes til kunde, selv om hovedprosjektet ikke har spesifisert kunde.

Man kan sette vilkår for hvem som skal ha tilgang til å registrere timer på hvert enkelt prosjekt/underprosjekt/kunde. Dette gjør du ved å velge «Tilgang» når du har valgt et prosjekt

Timebudsjett

Det kan settes grenser for hvor mange timer det skal kunne føres per prosjekt og man vil få en god oversikt over timeforbruket.

Om ønskelig kan du sette grense for varsel når registrerte timer nærmer seg budsjettet. Det vil ikke være mulig å registrere timer på et prosjekt som har nådd maksimalt angitt timer. Du kan i samme skjermbilde sette timepris for prosjektet.

Det er kun administrator i bedriften som har tilgang til å se timebudsjettet.

Timepriser

Timepris kan settes for hver enkelt kunde og hvert prosjekt. Hvis det settes en annen timepris på et prosjekt enn det som er satt som standard for kunden vil prisen på prosjektet overstyre standarden.

Rapporter for timebruk på kunder og prosjekter kan tas ut i pdf og excelformat. Les mer her